Péče o krajinu a půdu

 

Za krajinu v oblasti kde provádíme zemědělskou činnost cítíme zodpovědnost.Víme, že dostatek vláhy v půdě je základním předpokladem zemědělského hospodaření.Věnujeme se údržbě melioračních zařízení. 

 

 

Vybudovali jsme soustavu  3 tůní a 2 rybníků.

 

 

 

 

 

Podle poválečných map vracíme k zemědělskému využití půdu, především nálety při krajích lesů,vytěženou hmotu štěpkujeme. Tak jsme již vrátili 18 ha půdy.

 

 

Vysazujeme a udržujeme aleje.

Už jsme vysadili přes 600 stromů, se zaměřením na ovocné odrůdy stromů, které se kdysi  v této části Šumavy vysazovaly.

 

 

Obnovujeme křížky a boží muka, které byly kdysi součástí krajiny.

 

Snažíme instalovat informační tabule, které turisty seznamují s naší činností.

Lesy a myslivost

 

Obhospodařujeme 27 ha lesní půdy a nelesní pozemky zarostlé nálety. Jejich počáteční stav byl 45 ha. Ty se postupně odlesňují a rekultivují. Na většině těchto ploch vznikají pastevní areály, nebo se znovu zalesňují.

O lesy se staráme ve smyslu Zákona o lesích 289/1995 Sb