Farma Milná, s.r.o. je rodinná firma, kterou založil v roce 1993 Ing. Václav Valenta Csc., vedl jí a budoval jako majitel a ředitel firmy do 31.5.2022, kdy předal svůj podíl svému vnukovi a současnému majoritnímu vlastníkovi firmy Ing.Jiřímu Valterovi. Farma hospodaří na jižní Šumavě v okolí Lipenské přehrady na 1736 ha, ze kterých je 1305 ha ve vlastnictví rodiny. Pozemky se rozkládají v 18 katastrech, v nadmořské výšce 710 až 920 m. Průměrné roční srážky 706 mm zajišťují kvalitní podmínky  pro chov masného skotu a jsou základním předpokladem pro ekologické hospodaření. V  ekologickém režimu je firma od roku 2003

 

Provoz farmy zajišťujeme  se sedmnácti trvale činnými pracovníky v 5-ti dvorech a to:

 

Milná

Malšín

Muckov

Olšov

Opalice

Provoz Opalice slouží k doplňování základní stáda, které se provádí odchovem vybraných jedinců z vlastního chovu.