Chováme masná plemena red angus, masný simentál a limousine. Stavy krav a zapouštěných jalovic udržujeme na úrovni 600 kusů (maximální stav skotu v roce je 1260 kusů). Společně s bioplynovou stanicí (BPS) dosahujeme zatížení na 1 ha 0,78 VDJ (velkých dobytčích jednotek). V letním období od 1.května do 31.října odchováváme skot  ve  24 pastevních areálech o celkové rozloze 660 ha. Stáda jsou po 30-ti kusech krav, s telaty a jedním býkem.  Vybudovali jsme tři nové stáje  a osm stájí jsme zrenovovali. V nich ustájujeme skot v zimním období. To nám zajišťuje dostatek chlévské mrvy pro hnojení pozemků a bioplynovou stanici.

 

Na kvalitu plemenných býků klademe velký důraz

Plemenní býci mají pro zimní období  vystavěné salaše (přístřešky).  Na welfare (pohodlí) veškerého dobytka máme vysoké nároky a to se vrací ve vysoké kvalitě našich produktů.

 

Zvířata prodáváme jako zástavová (býčci) nebo vykrmená do porážkové hmotnosti (jalovice, krávy)
především do Bavorska, Slovinska a Česka.

.