Naše bioplynová stanice (BPS) je technologicky klasickou zemědělskou bioplynovou stanicí o elektrickém výkonu 250kW. V provozu je od roku 2013.  Celý podnik pracuje v ekologickém režimu, tedy i BPS zpracovává certifikované ekologické vstupy, tj. travní senáž z trvalých travních porostů a chlévskou mrvu. BPS pracuje v (pro  ČR) atypických podmínkách velké nadmořské výšky a navíc zcela bez kukuřice a jiných cíleně pěstovaných plodin.

Ročně vyrobíme cca 900 tis. m3 bioplynu s obsahem 55% metanu. V současné době veškerý vyrobený plyn slouží k výrobě elektřiny a tepla. Roční výroba elektřiny je cca 2170 MWh, z čehož do sítě dodáváme ročně 1920 MWh. Zbytek je spotřebován ve vlastním zemědělském podniku. Současně ročně vyrobíme 2589 GJ tepla které spotřebujeme celé ve vlastním podniku – vytápění, sušárny dřeva a obilovin.