Úvod - farma MILNÁ

Farma Milná je rodinnou firmou, která hospodaří v jižní části Šumavy v bývalém okrese Český Krumlov. Pozemky se nachází v nadmořské výšce od 670 do 820 m. Farma hospodaří na 1620 ha zemědělské půdy, vše jsou trvalé travní porosty.

foto4